პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში კანონპროექტები გააგზავნა

პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში კანონპროექტები გააგზავნა

პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში ერთობლივი სამართლებრივი მოსაზრებისთვის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში მომზადებული კანონპროექტები გააგზავნა.

 

პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ერთობლივი სამართლებრივი მოსაზრებისთვის ცვლილებები წარდგენილია საქართველოს ორგანულ კანონში "საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”; საქართველოს კანონებში "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე”; "საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; "საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ.მსგავსი სიახლეები

უახლესი ამბები


პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში ერთობლივი სამართლებრივი მოსაზრებისთვის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში მომზადებული კანონპროექტები გააგზავნა.

 

პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ერთობლივი სამართლებრივი მოსაზრებისთვის ცვლილებები წარდგენილია საქართველოს ორგანულ კანონში "საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”; საქართველოს კანონებში "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე”; "საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; "საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ.