გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად ავთანდილ ვარსიმაშვილი დაინიშნა

გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად ავთანდილ ვარსიმაშვილი დაინიშნა

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კახა სიხარულიძემ, პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის თბილისის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი ავთანდილ ვარსიმაშვილი დანიშნა. ამჟამად, ავთანდილ ვარსიმაშვილი გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია. მას უფლებამოსილების ოთხწლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს ეწურება.

თავის მხრივ, ავთანდილ ვარსიმაშვილმა კულტურის მინისტრის წინაშე თეატრის დირექტორის პოზიციაზე დასანიშნად წარადგინა ნიკოლოზ სვენტიცკის კანდიდატურა. ნიკოლოზ სვენტიცკის, რომელიც ამჟამად თეატრის დირექტორის პოზიციას იკავებს, ავთანდილ ვარსიმაშვილის მსგავსად, უფლებამოსილების ოთხწლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს ეწურება.


საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 29 თეატრი მოქმედებს. მათგან 21 თეატრის ხელმძღვანელს უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს გასდის. აქედან გამომდინარე, მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ სამხატვრო ხელმძღვანელების შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადა ოთხ თეატრში. ესენია: გიორგი მიქელაძის სახელობის თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, აკაკი წერეთლის სახელობის ჭიათურის დრამატული თეატრი და ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ამავე დღეს მინისტრის გადაწყვეტილებით, რეზო გაბრიაძის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი და მსახიობი ლევან გაბრიაძე, ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „აფხაზეთის“ სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი, მსახიობი და დრამატურგი გელა კანდელაკი, ხოლო შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რობერტ სტურუა დაინიშნენ.


მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს კი სამხატვრო ხელმძღვანელების შერჩევის მიზნით კონკურსი კიდევ სამ თეატრში გამოცხადდა. ესენია: სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სსიპ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კახა სიხარულიძემ, პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის თბილისის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი ავთანდილ ვარსიმაშვილი დანიშნა. ამჟამად, ავთანდილ ვარსიმაშვილი გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია. მას უფლებამოსილების ოთხწლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს ეწურება.

თავის მხრივ, ავთანდილ ვარსიმაშვილმა კულტურის მინისტრის წინაშე თეატრის დირექტორის პოზიციაზე დასანიშნად წარადგინა ნიკოლოზ სვენტიცკის კანდიდატურა. ნიკოლოზ სვენტიცკის, რომელიც ამჟამად თეატრის დირექტორის პოზიციას იკავებს, ავთანდილ ვარსიმაშვილის მსგავსად, უფლებამოსილების ოთხწლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს ეწურება.


საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 29 თეატრი მოქმედებს. მათგან 21 თეატრის ხელმძღვანელს უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა 2022 წლის 1 იანვარს გასდის. აქედან გამომდინარე, მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ სამხატვრო ხელმძღვანელების შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადა ოთხ თეატრში. ესენია: გიორგი მიქელაძის სახელობის თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, აკაკი წერეთლის სახელობის ჭიათურის დრამატული თეატრი და ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ამავე დღეს მინისტრის გადაწყვეტილებით, რეზო გაბრიაძის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი და მსახიობი ლევან გაბრიაძე, ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „აფხაზეთის“ სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი, მსახიობი და დრამატურგი გელა კანდელაკი, ხოლო შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რობერტ სტურუა დაინიშნენ.


მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს კი სამხატვრო ხელმძღვანელების შერჩევის მიზნით კონკურსი კიდევ სამ თეატრში გამოცხადდა. ესენია: სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სსიპ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი