"ევროპის უნივერსიტეტის“ სტუდენტების მიერ მომზადებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო

"ევროპის უნივერსიტეტის“ სტუდენტების მიერ მომზადებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო

"ევროპის უნივერსიტეტის“ სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ფარგლებში, სამართლის საბაკალავრო სტუდენტების მიერ მომზადებული კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებით განსახილველად წარმოებაში მიიღო. 

 

კონსტიტუციური სარჩელი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტთა საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის საკითხსეხება.

 

კონსტიტუციური სარჩელის ავტორები რეგულაციას, რომელიც საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობისას ზღუდავს ტესტირების აღდგენის შესაძლებლობას, არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ.მსგავსი სიახლეები

უახლესი ამბები


"ევროპის უნივერსიტეტის“ სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ფარგლებში, სამართლის საბაკალავრო სტუდენტების მიერ მომზადებული კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებით განსახილველად წარმოებაში მიიღო. 

 

კონსტიტუციური სარჩელი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტთა საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის საკითხსეხება.

 

კონსტიტუციური სარჩელის ავტორები რეგულაციას, რომელიც საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობისას ზღუდავს ტესტირების აღდგენის შესაძლებლობას, არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ.