ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამის შესახებ ტრენინგი ჩატარდა

ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამის შესახებ ტრენინგი ჩატარდა

5 აგვისტოს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ა(ა)იპ "საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ“ ჩაატარა ტრენინგი თემაზე -  "ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამა eproperty.ge-ს ფარგლებში“.

 

მუნიციპალიტეტის მერიაში აღნიშნავენ, რომ ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა საფინანსო და ქონების მართვის სამსახურების ხელშეწყობა, აქტივების აღრიცხვასა და მართვაში. 

 

შეხვედრის ფარგლებში დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ სფეროებში სიახლეების გაცნობას და შესაბამისი სამსახურების ეფექტური მუშაობის ხელშეწყობას.

5 აგვისტოს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ა(ა)იპ "საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ“ ჩაატარა ტრენინგი თემაზე -  "ქონების მართვის ელექტრონული პროგრამა eproperty.ge-ს ფარგლებში“.

 

მუნიციპალიტეტის მერიაში აღნიშნავენ, რომ ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა საფინანსო და ქონების მართვის სამსახურების ხელშეწყობა, აქტივების აღრიცხვასა და მართვაში. 

 

შეხვედრის ფარგლებში დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ სფეროებში სიახლეების გაცნობას და შესაბამისი სამსახურების ეფექტური მუშაობის ხელშეწყობას.