აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისთვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს 2024 წლის პროგრამები ამოქმედდა

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისთვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს 2024 წლის პროგრამები ამოქმედდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს 2024 წლის პროგრამების ფარგლებში ფინანსდება:

 

პროგრამა „დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების  გამრიცხველიანება/აბონირება“; 

 

პროგრამა „სოციალური სოლიდარობა“; 

 

ქვეპროგრამა „ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური  პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობა“; 

 

ქვეპროგრამა „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა“; 

 

ქვეპროგრამა „დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა“; 

 

ქვეპროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება“; 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენა ან/და ფოტოიდენტურობის დადასტურება და შესაბამისი დასკვნის/ცნობების გაცემა; 

 

პროგრამა „დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის გადაცემის ხელშეწყობა“; 

 

პროგრამა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა იურიდიული მხარდაჭერა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის პროგრამა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა მომსახურების ცენტრები“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მეწარმეთა სოციალური გაძლიერება“

 

დეტალურად იხილეთ ბმული: https://abkhazia.gov.ge/social-program/4/ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით:

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო

 

ტელეფონი: (+995) 595 70 51 59; 231 32 06;

 

ელ;ფოსტა: idp@abkhazia.gov.ge; infoidp@abkhazia.gov.ge

 მსგავსი სიახლეები

უახლესი ამბები


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს 2024 წლის პროგრამების ფარგლებში ფინანსდება:

 

პროგრამა „დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების  გამრიცხველიანება/აბონირება“; 

 

პროგრამა „სოციალური სოლიდარობა“; 

 

ქვეპროგრამა „ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური  პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობა“; 

 

ქვეპროგრამა „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა“; 

 

ქვეპროგრამა „დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა“; 

 

ქვეპროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება“; 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენა ან/და ფოტოიდენტურობის დადასტურება და შესაბამისი დასკვნის/ცნობების გაცემა; 

 

პროგრამა „დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის გადაცემის ხელშეწყობა“; 

 

პროგრამა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა იურიდიული მხარდაჭერა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის პროგრამა“; 

 

პროგრამა „დევნილთა მომსახურების ცენტრები“; 

 

პროგრამა „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მეწარმეთა სოციალური გაძლიერება“

 

დეტალურად იხილეთ ბმული: https://abkhazia.gov.ge/social-program/4/ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით:

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო

 

ტელეფონი: (+995) 595 70 51 59; 231 32 06;

 

ელ;ფოსტა: idp@abkhazia.gov.ge; infoidp@abkhazia.gov.ge