ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-13 პაკეტი მიიღო

ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-13 პაკეტი მიიღო

23 თებერვალს ევროკავშირმა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-13 პაკეტი მიიღო.

 

"უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და აგრესიული ომის შემდეგ ორი წლის შემდეგ, ევროკავშირი იღებს ინდივიდუალური და ეკონომიკური სანქციების მე-13 პაკეტს. საბჭომ დღეს - უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან მეორე წლისთავზე - მიიღო მე-13 შემაკავებელი ზომების პაკეტი პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია მისი უკანონო, არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი აგრესიული ომის გაგრძელებაზე და ვინც მას არსებითად უჭერს მხარს“, - აღნიშნულია ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში.

 

ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვიტა კიდევ 106 ფიზიკური და 88 იურიდიული პირის მიმართ შემაკავებელი ზომების შემოღება, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ქმედებებზე, რომლებიც ძირს უთხრიან ან საფრთხეს უქმნიან უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას.

 

დღეს შეთანხმებული ახალი სიები, უპირველეს ყოვლისა, მიმართულია სამხედრო და თავდაცვის სექტორებზე და მათთან დაკავშირებულ პირებზე, მათ შორის, ვინც მონაწილეობს რუსეთისთვის ჩრდილოეთ კორეის იარაღის მიწოდებაში, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ადგილობრივ პოლიტიკოსებზე და უკანონო დეპორტაციასა და სამხედრო რეფორმებზე პასუხისმგებელ პირებზე.

 

ამ პირების აქტივები ექვემდებარება გაყინვას და ევროკავშირის მოქალაქეებსა და კომპანიებს ეკრძალებათ მათთვის სახსრების გაცემა. აღნიშნული პირები დამატებით ექვემდებარებიან მოგზაურობის აკრძალვას.

 

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, ევროკავშირი აგრძელებს რუსეთზე ზეწოლას.

 

"დღეს ჩვენ კიდევ უფრო გავამკაცრებთ შემაკავებელ ზომებს რუსეთის სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მიმართ, რომელიც მიზნად ისახავს მესამე ქვეყნების ახალი საწარმოების მიმართ, რომლებიც ამარაგებენ აღჭურვილობით, ასევე მათ, ვინც პასუხისმგებელია უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციასა და სამხედრო აღზრდაზე. ჩვენ ერთნი ვართ ჩვენს გადაწყვეტილებაში - შეირყეს რუსეთის სამხედრო მანქანა და დავეხმაროთ უკრაინას მოიგოს ლეგიტიმური ბრძოლა თავდაცვისთვის და აღადგინოს დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი“, - განაცხადა ბორელმა.მსგავსი სიახლეები23 თებერვალს ევროკავშირმა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-13 პაკეტი მიიღო.

 

"უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და აგრესიული ომის შემდეგ ორი წლის შემდეგ, ევროკავშირი იღებს ინდივიდუალური და ეკონომიკური სანქციების მე-13 პაკეტს. საბჭომ დღეს - უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან მეორე წლისთავზე - მიიღო მე-13 შემაკავებელი ზომების პაკეტი პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია მისი უკანონო, არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი აგრესიული ომის გაგრძელებაზე და ვინც მას არსებითად უჭერს მხარს“, - აღნიშნულია ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში.

 

ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვიტა კიდევ 106 ფიზიკური და 88 იურიდიული პირის მიმართ შემაკავებელი ზომების შემოღება, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ქმედებებზე, რომლებიც ძირს უთხრიან ან საფრთხეს უქმნიან უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას.

 

დღეს შეთანხმებული ახალი სიები, უპირველეს ყოვლისა, მიმართულია სამხედრო და თავდაცვის სექტორებზე და მათთან დაკავშირებულ პირებზე, მათ შორის, ვინც მონაწილეობს რუსეთისთვის ჩრდილოეთ კორეის იარაღის მიწოდებაში, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ადგილობრივ პოლიტიკოსებზე და უკანონო დეპორტაციასა და სამხედრო რეფორმებზე პასუხისმგებელ პირებზე.

 

ამ პირების აქტივები ექვემდებარება გაყინვას და ევროკავშირის მოქალაქეებსა და კომპანიებს ეკრძალებათ მათთვის სახსრების გაცემა. აღნიშნული პირები დამატებით ექვემდებარებიან მოგზაურობის აკრძალვას.

 

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, ევროკავშირი აგრძელებს რუსეთზე ზეწოლას.

 

"დღეს ჩვენ კიდევ უფრო გავამკაცრებთ შემაკავებელ ზომებს რუსეთის სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მიმართ, რომელიც მიზნად ისახავს მესამე ქვეყნების ახალი საწარმოების მიმართ, რომლებიც ამარაგებენ აღჭურვილობით, ასევე მათ, ვინც პასუხისმგებელია უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციასა და სამხედრო აღზრდაზე. ჩვენ ერთნი ვართ ჩვენს გადაწყვეტილებაში - შეირყეს რუსეთის სამხედრო მანქანა და დავეხმაროთ უკრაინას მოიგოს ლეგიტიმური ბრძოლა თავდაცვისთვის და აღადგინოს დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი“, - განაცხადა ბორელმა.