"სასამართლოს გუშაგი" - იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 მოსამართლე უვადოდ დანიშნა

"სასამართლოს გუშაგი" - იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 მოსამართლე უვადოდ დანიშნა

"საქართველოს სასამართლოს გუშაგის" ინფორმაციით, 2024 წლის 21 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უვადოდ დანიშნა 21 მოსამართლე, რომლებიც 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით 2021 წლის 18 ივნისს გამწესდნენ.

 

სააპელაციო ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე. ამ ვადის გასვლამდე არაუადრეს 2 თვისა და არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, გაამწესოს თუ არა თითოეული მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ.

 

აღსანიშნავია, რომ 21-ვე მათგანის დანიშვნას იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი.

 

უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა სია:

 

1. ეკატერინე ბებია - ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

2. გიორგი გელაშვილი - თბილისის საქალაქოს სასამართლოს მოსამართლე  

3. სალომე გველესიანი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

4. ალექსანდრე გზირიშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

5. ეკატერინე ელიაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

6. ნინო ენუქიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

7. გიორგი თუნაური - ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

8. თეა კალანდაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

9. თორნიკე კაპანაძე - ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

10. ლიანა კაჟაშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

11. დავით მაკარაძე - გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

12. თამარ მჭედლიშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

13. ეკატერინე ობოლაძე  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

14. სალომე სამხარაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

15. რომეო ტყეშელაშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

16. ფოლადიშვილი ლეილა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე 

17. ლევან ყოლბაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

18. ნანა შამათავა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

19. ირაკლი ჩიკაშუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

20. მაია ჯავახიშვილი - ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

21. უჩა თოდუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

 მსგავსი სიახლეები"საქართველოს სასამართლოს გუშაგის" ინფორმაციით, 2024 წლის 21 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უვადოდ დანიშნა 21 მოსამართლე, რომლებიც 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით 2021 წლის 18 ივნისს გამწესდნენ.

 

სააპელაციო ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე. ამ ვადის გასვლამდე არაუადრეს 2 თვისა და არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, გაამწესოს თუ არა თითოეული მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ.

 

აღსანიშნავია, რომ 21-ვე მათგანის დანიშვნას იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი.

 

უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა სია:

 

1. ეკატერინე ბებია - ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

2. გიორგი გელაშვილი - თბილისის საქალაქოს სასამართლოს მოსამართლე  

3. სალომე გველესიანი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

4. ალექსანდრე გზირიშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

5. ეკატერინე ელიაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

6. ნინო ენუქიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

7. გიორგი თუნაური - ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

8. თეა კალანდაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

9. თორნიკე კაპანაძე - ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

10. ლიანა კაჟაშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

11. დავით მაკარაძე - გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

12. თამარ მჭედლიშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

13. ეკატერინე ობოლაძე  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

14. სალომე სამხარაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

15. რომეო ტყეშელაშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

16. ფოლადიშვილი ლეილა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე 

17. ლევან ყოლბაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

18. ნანა შამათავა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

19. ირაკლი ჩიკაშუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  

20. მაია ჯავახიშვილი - ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  

21. უჩა თოდუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე