საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე ახალი გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად კონსულტაციების დაწყების პროცედურები განიხილეს

საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე ახალი გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად კონსულტაციების დაწყების პროცედურები განიხილეს

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საპროკურორო საბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც საბჭოს წევრებმა, გენერალური პროკურორის მიერ თავისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო, ახალი გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად კონსულტაციების დაწყების პროცედურები განიხილეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.

 

უწყების ცნობით, პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, საპროკურორო საბჭო გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად აკადემიურ წრეებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სამართლის დარგის სპეციალისტებთან 2024 წლის 28 მაისიდან ერთთვიან კონსულტაციებს იწყებს.

 

საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის შოთა ტყეშელაშვილის განაცხადებით, კონსულტაციების მიზანია გენერალური პროკურორის არჩევნების მაქსიმალური ღიაობა და გამჭვირვალობა, ასევე, ამ პროცესის შედეგად ისეთი პროფესიონალი კანდიდატების გამოვლენა, რომლებიც არასამთავრობო სექტორისა და აკადემიური საზოგადოების ნდობით და მხარდაჭერით სარგებლობენ.

 

"ამგვარად, ხსენებული პროცესი არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ საპროკურორო საბჭომ ღირსეული და საზოგადოების მაღალი ნდობის მქონე კანდიდატებს შორის საბოლოო არჩევანი გააკეთოს“, – აღნიშნა საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე შოთა ტყეშელაშვილმა.

 

"პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, გენერალურ პროკურორად შეიძლება არჩეულ იქნეს ნასამართლობის არმქონე, უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ზნეობისა და პროფესიული თვისებების გამო მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს და რომელსაც აქვს სისხლის სამართლის საქმეების განმხილველ მოსამართლედ, ან პროკურორად, ან სისხლის სამართლის საქმეებზე ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ ხუთი წლის გამოცდილება ან აქვს იურისტის პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება და იმავდროულად არის სისხლის სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტი უმაღლესი აკადემიური წრეებიდან ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციიდან.

 

კონსულტაციებში მონაწილეობისთვის საპროკურორო საბჭო მიმართავს აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, სამართლის დარგის სპეციალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

კონსულტაციების მიმდინარეობის ერთთვიან პერიოდში საპროკურორო საბჭოსთვის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვთ აკადემიური წრეების დაინტერესებულ წარმომადგენელებს, სამართლის დარგის სპეციალისტებს, ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ასევე, საბჭოს, შესაძლებელია, პირადად მიმართონ გენერალური პროკურორობის კანდიდატად დარეგისტრირების მსურველებმა.

 

კონსულტაციების შედეგად საპროკურორო საბჭო კანონით დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩევს გენერალური პროკურორობის არანაკლებ სამ კანდიდატს, რომელთა ერთი მესამედი მაინც განსხვავებული სქესის უნდა იყოს.

 

პროკურორობის კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე ცალ-ცალკე ეყრებათ კენჭი. კენჭისყრა ფარულია. არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს მეტ ხმას, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედისა. თუ ორმა ან მეტმა კანდიდატმა ხმების თანაბარი რაოდენობა მიიღო, გადამწყვეტია საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, არჩევნების მეორე ტურში კენჭი ეყრება საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატს. თუ ამჯერადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის მხარდაჭერა, საპროკურორო საბჭო ერთი კვირის ვადაში ხელახალ კონსულტაციებს დაიწყებს.

 

საპროკურორო საბჭო შერჩეულ კანდიდატს შესაბამისი დასაბუთებით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. თუ წარდგენილმა კანდიდატმა ვერ მიიღო საქართველოს პარლამენტის წევრთა ხმათა საჭირო რაოდენობა, საპროკურორო საბჭო კანონით დადგენილი წესით შეარჩევს სხვა კანდიდატურებს“, – აღნიშნულია პროკურატურის ინფორმაციაში.

 მსგავსი სიახლეები

უახლესი ამბები


საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საპროკურორო საბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც საბჭოს წევრებმა, გენერალური პროკურორის მიერ თავისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო, ახალი გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად კონსულტაციების დაწყების პროცედურები განიხილეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.

 

უწყების ცნობით, პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, საპროკურორო საბჭო გენერალური პროკურორობის კანდიდატების შესარჩევად აკადემიურ წრეებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სამართლის დარგის სპეციალისტებთან 2024 წლის 28 მაისიდან ერთთვიან კონსულტაციებს იწყებს.

 

საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის შოთა ტყეშელაშვილის განაცხადებით, კონსულტაციების მიზანია გენერალური პროკურორის არჩევნების მაქსიმალური ღიაობა და გამჭვირვალობა, ასევე, ამ პროცესის შედეგად ისეთი პროფესიონალი კანდიდატების გამოვლენა, რომლებიც არასამთავრობო სექტორისა და აკადემიური საზოგადოების ნდობით და მხარდაჭერით სარგებლობენ.

 

"ამგვარად, ხსენებული პროცესი არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ საპროკურორო საბჭომ ღირსეული და საზოგადოების მაღალი ნდობის მქონე კანდიდატებს შორის საბოლოო არჩევანი გააკეთოს“, – აღნიშნა საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე შოთა ტყეშელაშვილმა.

 

"პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, გენერალურ პროკურორად შეიძლება არჩეულ იქნეს ნასამართლობის არმქონე, უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ზნეობისა და პროფესიული თვისებების გამო მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს და რომელსაც აქვს სისხლის სამართლის საქმეების განმხილველ მოსამართლედ, ან პროკურორად, ან სისხლის სამართლის საქმეებზე ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ ხუთი წლის გამოცდილება ან აქვს იურისტის პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება და იმავდროულად არის სისხლის სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტი უმაღლესი აკადემიური წრეებიდან ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციიდან.

 

კონსულტაციებში მონაწილეობისთვის საპროკურორო საბჭო მიმართავს აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, სამართლის დარგის სპეციალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

კონსულტაციების მიმდინარეობის ერთთვიან პერიოდში საპროკურორო საბჭოსთვის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვთ აკადემიური წრეების დაინტერესებულ წარმომადგენელებს, სამართლის დარგის სპეციალისტებს, ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ასევე, საბჭოს, შესაძლებელია, პირადად მიმართონ გენერალური პროკურორობის კანდიდატად დარეგისტრირების მსურველებმა.

 

კონსულტაციების შედეგად საპროკურორო საბჭო კანონით დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩევს გენერალური პროკურორობის არანაკლებ სამ კანდიდატს, რომელთა ერთი მესამედი მაინც განსხვავებული სქესის უნდა იყოს.

 

პროკურორობის კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე ცალ-ცალკე ეყრებათ კენჭი. კენჭისყრა ფარულია. არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს მეტ ხმას, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედისა. თუ ორმა ან მეტმა კანდიდატმა ხმების თანაბარი რაოდენობა მიიღო, გადამწყვეტია საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, არჩევნების მეორე ტურში კენჭი ეყრება საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატს. თუ ამჯერადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის მხარდაჭერა, საპროკურორო საბჭო ერთი კვირის ვადაში ხელახალ კონსულტაციებს დაიწყებს.

 

საპროკურორო საბჭო შერჩეულ კანდიდატს შესაბამისი დასაბუთებით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. თუ წარდგენილმა კანდიდატმა ვერ მიიღო საქართველოს პარლამენტის წევრთა ხმათა საჭირო რაოდენობა, საპროკურორო საბჭო კანონით დადგენილი წესით შეარჩევს სხვა კანდიდატურებს“, – აღნიშნულია პროკურატურის ინფორმაციაში.