რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან გაყვანის პროცესი დასრულდა

რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან გაყვანის პროცესი დასრულდა

44-დღიანი ომის შემდეგ დროებით განთავსებული რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან გაყვანის პროცესი დასრულდა, – ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული.

 

აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების ცნობით, სამშვიდობო კონტინგენტის პერსონალმა, შეიარაღებამ და აღჭურვილობამ ყარაბაღის ტერიტორია მთლიანად დატოვა.

 

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 2020 წლის ცეცხლის შეწყვეტის პირობების თანახმად, რეგიონში 1960 რუსი ჯარისკაცი, ასევე ასობით ერთეული ჯავშანტრანსპორტიორი და სხვა სამხედრო ტექნიკა იყო განლაგებული. სამშვიდობო მანდატი, სულ მცირე, 2025 წლის ბოლომდე უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა რუსეთმა რეგიონიდან ჯარების ვადაზე ადრე გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო.მსგავსი სიახლეები44-დღიანი ომის შემდეგ დროებით განთავსებული რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან გაყვანის პროცესი დასრულდა, – ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული.

 

აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების ცნობით, სამშვიდობო კონტინგენტის პერსონალმა, შეიარაღებამ და აღჭურვილობამ ყარაბაღის ტერიტორია მთლიანად დატოვა.

 

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 2020 წლის ცეცხლის შეწყვეტის პირობების თანახმად, რეგიონში 1960 რუსი ჯარისკაცი, ასევე ასობით ერთეული ჯავშანტრანსპორტიორი და სხვა სამხედრო ტექნიკა იყო განლაგებული. სამშვიდობო მანდატი, სულ მცირე, 2025 წლის ბოლომდე უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა რუსეთმა რეგიონიდან ჯარების ვადაზე ადრე გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NwU8_zuf7QE?si=b6Aw5mmpxS1XysHC" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>