ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი დაამტკიცა

ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი დაამტკიცა

ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის გამო ეკონომიკური და ინდივიდუალური სანქციების მე-14 პაკეტი მიიღო.

 

ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ეს ზომები მიზნად ისახავს შეზღუდვებს რუსეთის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორებისთვის, როგორიცაა ენერგეტიკა, ფინანსები და ვაჭრობა და კიდევ უფრო ართულებს ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლას.

 

დღევანდელი პაკეტი მოიცავს შემაკავებელ ზომებს კიდევ 116 ფიზიკური და იურიდიული პირის მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ქმედებებზე, რომლებიც ძირს უთხრის ან საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას.

 

სანქციები ითვალისწინებს ევროკავშირში რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის გადატვირთვის მომსახურების აკრძალვას მესამე ქვეყნებში გადაზიდვის მიზნით; მშენებარე თხევადი ბუნებრივი აირის პროექტების დასასრულებლად ახალი ინვესტიციების აკრძალვას; ფინანსური შეტყობინებების სისტემის (SPFS) გამოყენების აკრძალვას; პორტებთან დაშვებისა და გემებისთვის მომსახურების გაწევის აკრძალვას, რომლებიც რუსეთის ომში მონაწილეობენ; ევროკავშირში ფრენების უფრო ფართო აკრძალვას; შემდგომი იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლს და შეზღუდვებს.

 

სანქციების გვერდის ავლის და უკრაინაში რუსეთის ომის ხელის შეშლის მიზნით, ევროკავშირი კომპანიებს ავალდებულებს პასუხისმგებლობა აიღონ მესამე ქვეყნებში შვილობილი კომპანიების ქმედებებზე, თუ ისინი დაეხმარებიან სანქციების გვერდის ავლას. ასევე შეიზღუდება ევროკავშირში წარმოებული სამხედრო ტექნიკის რუსეთში რეექსპორტი.

 

ტექნოლოგიების გადაცემის ხელშეკრულებები უნდა შეიცავდეს პუნქტს, რომელიც კრძალავს მათ გამოყენებას რუსეთისთვის საქონლის წარმოებისთვის.

 

რუსეთის ფარგლებს გარეთ მოქმედ ევროკავშირის კომპანიებს ეკრძალებათ SWIFT-ის რუსულ ალტერნატივასთან, ფინანსური შეტყობინებების სისტემასთან (SPFS) დაკავშირება. ასევე აკრძალულია ტრანზაქციები ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ დაფუძნებულ მიზნობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კრიპტოაქტივების პროვაიდერებთან.

 

ევროკავშირის დემოკრატიულ პროცესებში რუსეთის ჩარევის საპასუხოდ საბჭომ გადაწყვიტა აეკრძალოს პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანალიტიკურ ცენტრებსა და მედიას რუსეთის სახელმწიფოსგან და მისი კონტროლირებადი სტრუქტურებისგან დაფინანსების მიღება. ეს ღონისძიება არ ზღუდავს ჟურნალისტების მუშაობას, მაგალითად, კვლევის ჩატარებას და ინტერვიუების აღებას.

 

პირველად ევროკავშირმა დააწესა სანქციები კონკრეტული გემების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. ამ გემებს ეკრძალებათ ევროკავშირის პორტებში შესვლა და სერვისების მიღება. სანქციებს დაექვემდებარა გემი.

 

სანქციების სიას დაემატა რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის დამხმარე 61 ორგანიზაცია, მათ შორის მესამე ქვეყნებიდან. მათთვის გამკაცრდა შეზღუდვები ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტზე, ასევე საქონლის ექსპორტზე, რომელიც აძლიერებს რუსეთის თავდაცვის სექტორს.

 მსგავსი სიახლეები

უახლესი ამბები


ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის გამო ეკონომიკური და ინდივიდუალური სანქციების მე-14 პაკეტი მიიღო.

 

ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ეს ზომები მიზნად ისახავს შეზღუდვებს რუსეთის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორებისთვის, როგორიცაა ენერგეტიკა, ფინანსები და ვაჭრობა და კიდევ უფრო ართულებს ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლას.

 

დღევანდელი პაკეტი მოიცავს შემაკავებელ ზომებს კიდევ 116 ფიზიკური და იურიდიული პირის მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ქმედებებზე, რომლებიც ძირს უთხრის ან საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას.

 

სანქციები ითვალისწინებს ევროკავშირში რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის გადატვირთვის მომსახურების აკრძალვას მესამე ქვეყნებში გადაზიდვის მიზნით; მშენებარე თხევადი ბუნებრივი აირის პროექტების დასასრულებლად ახალი ინვესტიციების აკრძალვას; ფინანსური შეტყობინებების სისტემის (SPFS) გამოყენების აკრძალვას; პორტებთან დაშვებისა და გემებისთვის მომსახურების გაწევის აკრძალვას, რომლებიც რუსეთის ომში მონაწილეობენ; ევროკავშირში ფრენების უფრო ფართო აკრძალვას; შემდგომი იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლს და შეზღუდვებს.

 

სანქციების გვერდის ავლის და უკრაინაში რუსეთის ომის ხელის შეშლის მიზნით, ევროკავშირი კომპანიებს ავალდებულებს პასუხისმგებლობა აიღონ მესამე ქვეყნებში შვილობილი კომპანიების ქმედებებზე, თუ ისინი დაეხმარებიან სანქციების გვერდის ავლას. ასევე შეიზღუდება ევროკავშირში წარმოებული სამხედრო ტექნიკის რუსეთში რეექსპორტი.

 

ტექნოლოგიების გადაცემის ხელშეკრულებები უნდა შეიცავდეს პუნქტს, რომელიც კრძალავს მათ გამოყენებას რუსეთისთვის საქონლის წარმოებისთვის.

 

რუსეთის ფარგლებს გარეთ მოქმედ ევროკავშირის კომპანიებს ეკრძალებათ SWIFT-ის რუსულ ალტერნატივასთან, ფინანსური შეტყობინებების სისტემასთან (SPFS) დაკავშირება. ასევე აკრძალულია ტრანზაქციები ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ დაფუძნებულ მიზნობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კრიპტოაქტივების პროვაიდერებთან.

 

ევროკავშირის დემოკრატიულ პროცესებში რუსეთის ჩარევის საპასუხოდ საბჭომ გადაწყვიტა აეკრძალოს პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანალიტიკურ ცენტრებსა და მედიას რუსეთის სახელმწიფოსგან და მისი კონტროლირებადი სტრუქტურებისგან დაფინანსების მიღება. ეს ღონისძიება არ ზღუდავს ჟურნალისტების მუშაობას, მაგალითად, კვლევის ჩატარებას და ინტერვიუების აღებას.

 

პირველად ევროკავშირმა დააწესა სანქციები კონკრეტული გემების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. ამ გემებს ეკრძალებათ ევროკავშირის პორტებში შესვლა და სერვისების მიღება. სანქციებს დაექვემდებარა გემი.

 

სანქციების სიას დაემატა რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის დამხმარე 61 ორგანიზაცია, მათ შორის მესამე ქვეყნებიდან. მათთვის გამკაცრდა შეზღუდვები ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტზე, ასევე საქონლის ექსპორტზე, რომელიც აძლიერებს რუსეთის თავდაცვის სექტორს.