ქელეხების, ქორწილებისა და იუბილეების აღსაკვეთად შრომის ინსპექციას ახალი უფლებამოსილება მიენიჭა

ქელეხების, ქორწილებისა და იუბილეების აღსაკვეთად შრომის ინსპექციას ახალი უფლებამოსილება მიენიჭა

შრომის ინსპექციას ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვის პრევენციის უფლება ეძლევა. კერძოდ, აქამდე მოქმედი რეგულაციით, ინსპექციას ჯარიმის გამოწერის უფლება ქელეხის, ქორწილის, იუბილისა და სხვა სახის შეკრების ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში თუ ჰქონდა, ახალი დადგენილება მას აძლევს შესაძლებლობას, რეაგირება დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, ღონისძიების გამართვამდე მოახდინოს. რეაგირება კი გულისხმობს ობიექტის ან მასობრივი ღონისძიებებისთვის საჭირო ნივთების (მაგალითად, აუდიოაპარატურა) დალუქვას.

 

მთავრობის დადგენილების თანახმად, „შრომის ინსპექციის სამსახური, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინაციით, უფლებამოსილია, დროებით შეზღუდოს ობიექტზე არსებული სივრცის ან/და ნივთის (მათ შორის ობიექტის ან მასზე არსებული კონკრეტული ადგილის, აპარატურის ან/და სხვა ნივთის გამოყენება, რომლებიც უშუალო კავშირშია ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიების განხორციელებასთან) გამოყენება, ხოლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიების გამართვისას განმეორებით კრიტიკული შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შეზღუდოს ობიექტზე არსებული სივრცის/ნივთის გამოყენება და გადასცეს საქმე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სისხლის სამართლის საქმისწარმოების დაწყების მიზნით. დაუშვებელია ობიექტზე უნებართვოდ შესვლა, ლუქის ახსნა ან შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ ამ ობიექტზე დაწესებული მოთხოვნების უგულვებელყოფა“.

 

ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდვითარების გამო, ბოლო დღეებში სოციალური ღონისძიებების აკრძალვის აღსრულებაზე კონტროლი გამკაცრდა. უკვე დაჯარიმდა ათეულობით ობიექტი.

შრომის ინსპექციას ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვის პრევენციის უფლება ეძლევა. კერძოდ, აქამდე მოქმედი რეგულაციით, ინსპექციას ჯარიმის გამოწერის უფლება ქელეხის, ქორწილის, იუბილისა და სხვა სახის შეკრების ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში თუ ჰქონდა, ახალი დადგენილება მას აძლევს შესაძლებლობას, რეაგირება დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, ღონისძიების გამართვამდე მოახდინოს. რეაგირება კი გულისხმობს ობიექტის ან მასობრივი ღონისძიებებისთვის საჭირო ნივთების (მაგალითად, აუდიოაპარატურა) დალუქვას.

 

მთავრობის დადგენილების თანახმად, „შრომის ინსპექციის სამსახური, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინაციით, უფლებამოსილია, დროებით შეზღუდოს ობიექტზე არსებული სივრცის ან/და ნივთის (მათ შორის ობიექტის ან მასზე არსებული კონკრეტული ადგილის, აპარატურის ან/და სხვა ნივთის გამოყენება, რომლებიც უშუალო კავშირშია ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიების განხორციელებასთან) გამოყენება, ხოლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიების გამართვისას განმეორებით კრიტიკული შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შეზღუდოს ობიექტზე არსებული სივრცის/ნივთის გამოყენება და გადასცეს საქმე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სისხლის სამართლის საქმისწარმოების დაწყების მიზნით. დაუშვებელია ობიექტზე უნებართვოდ შესვლა, ლუქის ახსნა ან შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ ამ ობიექტზე დაწესებული მოთხოვნების უგულვებელყოფა“.

 

ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდვითარების გამო, ბოლო დღეებში სოციალური ღონისძიებების აკრძალვის აღსრულებაზე კონტროლი გამკაცრდა. უკვე დაჯარიმდა ათეულობით ობიექტი.