23 თებერვალს პროექტ "ხელსაქმე სოციალური ცვლილებებისთვის" ფარგლებში ღონისძიება გაიმართება

23 თებერვალს პროექტ "ხელსაქმე სოციალური ცვლილებებისთვის" ფარგლებში ღონისძიება გაიმართება

23 თებერვალს პროექტ "ხელსაქმე სოციალური ცვლილებებისთვის" ფარგლებში ღონისძიება გაიმართება.

 

პროექტის ფარგლებში სამეგრელოში შეიქმნა განსხვავებული ტექნიკით ნამუშევრები, აეწყო ერთობლივი ლუქები. ღონისძიებაზე მოეწყობა მათი ჩვენება, ასევე დაგეგმილია გამოფენა-გაყიდვა.

 

პროექტის სამიზნე არიან მოწყვლადი ჯგუფის ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება (სოციალურად დაუცველები, მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები, აუტისტური სპექტრის მქონე მცირეწლოვანი ბავშვების დედები და სხვა).

 

ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდა ქალების მეწარმეობით გაძლიერება, მათი სოციალური ინტეგრაცია და მშვიდობის ტრანსფორმაცია.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით #EU4Dialogue პროექტის ფარგლებში.

 

პროექტის ფარგლებში დასკვნით ღონისძიებაზე მიწვეული არიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი მეწარმეები, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და მედია საშუალებები.მსგავსი სიახლეები23 თებერვალს პროექტ "ხელსაქმე სოციალური ცვლილებებისთვის" ფარგლებში ღონისძიება გაიმართება.

 

პროექტის ფარგლებში სამეგრელოში შეიქმნა განსხვავებული ტექნიკით ნამუშევრები, აეწყო ერთობლივი ლუქები. ღონისძიებაზე მოეწყობა მათი ჩვენება, ასევე დაგეგმილია გამოფენა-გაყიდვა.

 

პროექტის სამიზნე არიან მოწყვლადი ჯგუფის ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება (სოციალურად დაუცველები, მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები, აუტისტური სპექტრის მქონე მცირეწლოვანი ბავშვების დედები და სხვა).

 

ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდა ქალების მეწარმეობით გაძლიერება, მათი სოციალური ინტეგრაცია და მშვიდობის ტრანსფორმაცია.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით #EU4Dialogue პროექტის ფარგლებში.

 

პროექტის ფარგლებში დასკვნით ღონისძიებაზე მიწვეული არიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი მეწარმეები, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და მედია საშუალებები.