ეკატერინე ტიკარაძე ჯანდაცვის დოქტორი გახდა

ეკატერინე ტიკარაძე ჯანდაცვის დოქტორი გახდა

ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიიღო.

 

სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდებაა - "კანცეროგენური რისკის კორელატების კომპლექსური კვლევა ზემო იმერეთის მაგალითზე".

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები იყვნენ - ასოცირებული პროფესორი ლალი ბაქრაძე, პროფესორი თამარ სანიკიძე, სამეცნიერო კონსულტანტი - პროფესორი გიორგი ორმოცაძე.

 

ეკატერინე ტიკარაძე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის თანამდებობას 2019 წლის 18 ივნისიდან 2021 წლის 30 დეკემბრამდე იკავებდა.მსგავსი სიახლეებიჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიიღო.

 

სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდებაა - "კანცეროგენური რისკის კორელატების კომპლექსური კვლევა ზემო იმერეთის მაგალითზე".

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები იყვნენ - ასოცირებული პროფესორი ლალი ბაქრაძე, პროფესორი თამარ სანიკიძე, სამეცნიერო კონსულტანტი - პროფესორი გიორგი ორმოცაძე.

 

ეკატერინე ტიკარაძე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის თანამდებობას 2019 წლის 18 ივნისიდან 2021 წლის 30 დეკემბრამდე იკავებდა.